CENNIK

15/04/2015

CENNIK USŁUG

Ze względu na indywidualne potrzeby i wymagania klientów, Kancelaria proponuje kilka sposobów rozliczeń za wykonywane usługi. Każdy sposób rozliczenia ustalany jest zawsze indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy.


Trzy proponowane sposoby ustalenia wynagrodzenia to:

  • Rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, z uprzednim ustaleniem wartości jednej godziny,

 

  • Wynagrodzenie zryczałtowane – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną – stosowany przy stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, skomplikowanych pismach procesowych, pismach w języku obcym bądź konstruowania umów,

 

  • Negocjacje cenowe – wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana w klientem i ustalana w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.

Nadto:

Pisma procesowe i umowy:

W odniesieniu do kosztu napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) – zwykle ustalany jest ryczałtowo z góry i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane.

Sprawy sądowe:

Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z wyborem systemu ustalenia wynagrodzenia dokonanego przez klienta w drodze umowy z kancelarią.
Często ustalanie wynagrodzenia opiera się w odniesieniu do stawek minimalnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348),
i tak w sprawie o zapłatę, wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości przedmiotu sporu:

  1. do 500 zł – 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
  7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT.