PRAWO KARNE

15/08/2014

Prawo Karne Adwokat Slupsk Slawno Kancelaria prawna

 

Prawo karne:

W zakresie prawa karnego oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

 • obronę w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych
 • obronę w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności (tzw. nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne), warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (E-dozór)
 • sprawy dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania

Specjalizujemy się w profesjonalnej obronie oskarżonych i podejrzanych oraz reprezentacji osób pokrzywdzonych w sprawach karnych, działając we wszystkich etapach postępowania karnego, przy prokuraturze lub zamiast niej, jako oskarżyciele posiłkowi, w Sądzie I i II instancji, przed Sądem Najwyższym.

Nasza wieloletnia praktyka dowodzi, że aby skutecznie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest wskazana od samego początku każdej sprawy – od zatrzymania i w postępowaniu przygotowawczym, poprzez przewód sądowy, aż po prawomocne orzeczenie, a następnie postępowanie wykonawcze.

Doskonale rozumiemy specyfikę spraw karnych – czasem pomoc potrzebna jest niezwłocznie, dlatego poza godzinami urzędowania Kancelarii pozostajemy dostępni w kontakcie telefonicznym.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie m.in. sprawach o :

 • posiadanie narkotyków,
 • handel i przemyt narkotyków
 • wypadki drogowe
 • jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • działanie w zorganizowanej grupie przestępczej
 • groźby karalne
 • kradzież, kradzież z włamaniem
 • rozbój
 • oszustwo
 • stalking (nękanie)
 • uszkodzenia ciała
 • gwałt, molestowanie
 • nieumyślne spowodowanie śmierci
 • zabójstwo
 • stalking

Reprezentujemy klienta z najwyższą starannością i dbałością o jego interesy, pamiętając o naszej roli, z zapewnieniem poufności i tajemnicy adwokackiej.

1. Kancelaria prowadzi obronę praw klientów na wszystkich ich etapach postępowania:
• postępowanie przygotowawcze,
• przed sądami wszystkich instancji,
• postępowanie wykonawcze (wnioski o: warunkowe przedterminowe zwolnienie, o przerwę w wykonywaniu kary czy warunkowe odroczenie wykonania kary, narkotyki, areszt, zatrzymania).

2. Ponadto reprezentujemy również osoby pokrzywdzone przestępstwami oraz sporządzamy pisma procesowe:
• prywatne i subsydiarne akty oskarżenia,
• zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
• sprawy karne – pomożemy profesjonalnie przygotować wnioski o SDE ( system dozoru elektronicznego ) oraz odroczenia i zawieszenie wykonania kary oraz poprowadzimy skutecznie postępowanie, sporządzamy apelacje i zażalenia, prowadzimy wszelkie sprawy narkotykowe (narkotyki adwokat) i związane z dopalaczami.

Sprawy karne: mamy doświadczenie w skomplikowanych sprawach karnych, w tym sprawach karnych gospodarczych, w tym związanych z tzw. wyłudzeniem VAT. Warto mieć na uwadze, iż przypadku przestępstwa podatkowego polegającego na wyłudzeniu podatku VAT, odpowiedzialność karna za tego typu czyny jest bowiem przewidziana w dwóch kodeksach: Kodeksie Karnym i Kodeksie Karno-Skarbowym, uniknięcie więc odpowiedzialności karnej z tytułu przestępstwa podatkowego nie będzie wcale proste, tym bardziej bez rzetelnej i fachowej pomocy prawnej.

 

 


W sprawie terminów spotkań proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy: adwokat Dawid Jach.

tel 603627590

email  jach@adwokatslupsk.com