ROZWODY

08/06/2016

rozwody Słupsk, Sławno, Darłowo , Miastko, Bytów, Lębork, Ustka

Rozwody – podział majątku

Kancelaria zajmuje się kompleksowo wszelkimi sprawami związanymi z rozwodami, w zakresie orzekania o winie małżonków, za rozkład pożycia, ale także w przedmiocie władzy rodzicielskiej, niestandardowe postępowanie z małoletnimi dziećmi oraz sposobu korzystania z mieszkania i alimentów na dzieci oraz współmałżonka, podział majątku .  Dbamy o to, przez Nasi Klienci nie musicie koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i gromadzeniu ich.

Przystosowanie na bieżąco informujemy Klientów o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią kontrolę dostępu do dokumentów jej dokumentów.

Długość procesu uzależniona jest od wielu warunków, takich jak na przykład stopień skomplikowania sprawy czy relacje między stronami. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszą rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni w orzeczeniu rozpadu pożycia, a także wyznaczenia opieki nad małoletnimi dziećmi i ustalenia innych spraw związanych z rozwodem, jak np. kredyty.

Dobrą praktyką, która rozpoczyna się kształtować wśród zgłaszających się do nas osób jest droga z kompleksowej oferowanej przez nas pomocy związanej z prowadzeniem spraw rozwodowych (rozwody Słupsk), a następnie poprowadzenia spraw majątkowych (podział majątku).

Zlecając nam twoją sprawę sądową, macie pewność, że osoba, która udziela porad w tej sprawie (czyli adwokat), z która mieć będzie stały kontakt w toku całego postępowania, będzie prowadziła sprawę rozwodową profesjonalnie, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo i komfort na sali sądowej.

rozwody Słupsk rozwód

Adwokat rozwodowy

Rozwód należy do kategorii najtrudniejszych spraw z zakresu prawa rodzinnego, warto więc zapewnić sobie opiekę specjalizującego się w tej dziedzinie. Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rodzinnych, mam stosunek do sprawy przemijający i emocjonalny, jaki się wiąże z rozwodem. Dlatego prowadząc tego rodzaju sprawy, staram się zawsze wykazywać empatią, zrozumieniem i niezbędnym wsparciem dla moich klientów.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Małżeństwa coraz częściej się rozpadają, a rozwody są coraz bardziej powszechne. Jego przyczyn może być wiele, najczęściej droga do rozwodu rozpoczyna się na długo przed jego orzeknięciem przez sąd. W większości przypadków jest to bardzo trudny czas dla obojga małżonków. Najczęstszymi powodami rozwód jest zdrada, niezgodność charakterów, przemoc, wygaśnięcie uczucia. Z każdej strony czyhają na nas nowe pokusy, które nie sprzyjają niestety trwałości małżeństw. Ludzie nie chcą już walczyć o związek, często nie widzą w tej walce sensu i przyszłości dla swojego związku. W takich właśnie sytuacjach konieczny jest rozwód. Jak się do tego zabrać?
Sąd musi orzec rozwód, a żeby było to możliwe jeden z małżonków musi złożyć pozew rozwodowy. Taki pozew trzeba złożyć do sągu okręgowego, stosownego do miejsca, które było ostatnim miejscem zamieszkania małżonków. Wpis stały w sprawie o rozwód wynosi 600 zł, czyli za złożenie pozwu o rozwód pobierana jest opłata sądowa, która wynosi 600 zł. Opłatę sądową wnosi powód i potwierdzenie jej uiszczenia dołącza do pozwu. Sąd zwróci pozew, jeśli opłata sądowa nie zostanie uiszczona. Aby rozwód mógł zostać orzeczony, muszą zostać spełnione dwie przesłanki: zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Pozew powinien zawierać elementy:
– miejscowość i datę
– dane małżonków
– dane dotyczące daty zawarcia małżeństwa
– określanie żądań
– określenie dowodów, które uznajemy za ważne w sprawie
– określenie tego, czy strony podjęły próbę mediacji albo inne próby rozwiązania sporu. Jeśli takich prób nie było, należy napisać stosowne wyjaśnienie braku ich podjęcia,
– podpis
– należy również wymienić załączniki
To wszystko powinien zawierać prawidłowo sporządzony pozew o rozwód. pozew o rozwód, jak prawidłowo sporządzić pozew o rozwód

Działamy w miastach: Słupsk, Sławno, Darłowo , Miastko, Bytów, Lębork

Słupsk rozwód, rozwody

Rozwód między dwojgiem ludzi czasem jest potrzebny. Ze względu na to że na przykład mąż zdradził żonę i to nie tylko jeden raz lecz wiele razy. Taka zdrada nigdy nie jest do wybaczenia. Jest to ból wyrządzony przez ukochaną osobę. Rozwód w tej sytuacji jest jednak potrzebny. Mąż zrobił to świadomie. Biedna żona może poczuć się pokrzywdzona i może popaść w ciężką depresje. Taka zdrada jest niewybaczalna i najbardziej boli. Dotychczasowe ich małżeństwo było wspaniałe. Oboje bardzo się kochali. Nie widzieli świata poza sobą. Miłość niekiedy jest ślepa. Wiele ludzi mówi te słowa. Zadając sobie pytania. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Co zrobiłam źle? Rozwód jest bardzo ciężki ale w niektórych sytuacjach wręcz potrzebny. Jak można żyć z człowiekiem który nie był według ciebie wierny. Każdy zasługuję na drugą szansę ale jednak nie w takiej ciężkiej sytuacji. Miłość to jednak zaufanie a nie złamanie wierności małżeńskiej. Warto o tym pamiętać bo bez tego nie będziemy nigdy szczęśliwi.

rozwód, rozwody Słupsk

W ramach powierzonej sprawy
 wnosimy pozwy o rozwód (bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednej ze stron ), po uprzednim bardzo skrupulatnych zredagowaniu pisma i zgromadzeniu niezbędnych dowodów

 prowadzimy mediacje i rozmowy z prawnikiem drugiej strony;

 składamy pozwy i pisma procesowe, jak również udzielamy odpowiedzi na pozew;

 przedstawiamy dowody, w tym nagrania, zdjęcia, itp.;

 zapewniamy zastępstwo procesowe w Sądzie, czyli często państwa obecność nie jest konieczna;

 pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka (na zaspokojenie potrzeb małoletnich dzieci, jak również często alimenty osobiste w związku z pogorszeniem bytowania) już w czasie sprawy sądowej, a więc jeszcze przed wydaniem wyroku;

 możemy dołączyć do już toczącego się postępowania sądowego, na każdym jego etapie;

 prowadzimy negocjacje, mediacje i ugody przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu (alimenty, władza, rodzicielska, miejsce pobytu dzieci, kontakty z dziećmi)

 

adwokat Darłowo, adwokat Miastko, adwokat Sławno, adwokat Słupsk, adwokat Lębork, adwokat Bytów, adwokat Ustka, rozwody Słupsk

Adwokat Dawid Jach